Vad är det för skillnad på en jurist och en advokat?

Både advokater och jurister kan verka och arbeta som affärsjurister. Det finns dock viktiga skillnader mellan advokater och jurister.

Jurist är inte advokat

Skillnad på Jurist och Advokat

Alla kan kalla sig jurist efter som jurist är inte någon skyddad titel enligt lagen. Därmed kan också vem som helst kalla sig affärsjurist utan att vara utbildad jurist eller avlagt jur.kand. Det går också bra att starta en juridisk byrå, en juristfirma eller idka juridisk rådgivning utan att ha någon juridisk utbildning

Normal i Sverige är dock att den som kallas jurist har avlagt en jur.kand.-examen. Det går endast att studera till jurist och avlägga juridisk examen på ett fåtal platser i Sverige.

Jurist är inte advokat
 • Stockholms universitet
 • Göteborgs universitet
 • Lunds universitet
 • Uppsala universitet
 • Umeås universitet
 • Örebro universitet

Vid Linköpings Universitet finns det en särskild utbildning för att bil affärsjurist, men denna utbildning ger inte en så kallad jur.kand.

Advokat är finare än jurist

Advokat är en skyddad titel i Sverige och för att få kalla sig advokat finns ett antal krav som måste vara uppfyllda.

Advokat är finare än jurist
 • Avlagt jur.kand.-examen
 • Mer än tre års praktisk erfarenhet genom kvalificerat svåra juridiska frågor
 • Visat sig lämplig som advokat vid särskilda muntliga examen
 • Ha ordning på sin ekonomi
 • Medlem i Sveriges advokatsamfund
 • Ha ett obligatoriskt försäkringsskydd
 • Kontinuerligt vidareutbilda sig årligen

En person som får titulera sig advokat kan uteslutas ur advokatsamfundet och därmed förlora sin rätt att kallas advokat. Detta beslutas av advokatsamfundets disciplinnämnd och kan ske om advokaten uppsåtligen gör orätt eller annars förfar oredligt, allt enligt rättegångsbalkens 8 kap 7 §.Allt intressant om affärsjurister

Här finner du mycket mer information om affärsjurister och affärsjuridik men också en del kul och lustigt gällande andra jurister och advokater.Meny - Affärsjurist
Till förstasidan på www.affarsjurist.seHögst upp på sidanLängst ned på sidan
SverigeArbeta somBra affärsjuristNyheter